Artykuł sponsorowany

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces mający na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, które boryka się z problemami finansowymi. W Polsce istnieje kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które różnią się między sobą m.in. stopniem ingerencji sądu oraz zakresem zmian wprowadzanych w funkcjonowaniu firmy. W artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące tego procesu, jak również opiszemy poszczególne etapy postępowania restrukturyzacyjnego.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

W polskim prawie wyróżniamy cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które różnią się między sobą m.in. stopniem ingerencji sądu oraz zakresem zmian wprowadzanych w funkcjonowaniu firmy. Są to postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne, przyspieszone postępowanie układowe oraz przyspieszone postępowanie sanacyjne. Wybór odpowiedniego rodzaju postępowania zależy od sytuacji przedsiębiorstwa, jego potrzeb oraz możliwości finansowych.

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

Pierwszym etapem postępowania restrukturyzacyjnego w Łodzi jest złożenie wniosku o jego wszczęcie przez dłużnika lub wierzyciela. Wniosek taki musi zawierać m.in. informacje o stanie majątkowym i finansowym przedsiębiorstwa, spis wierzycieli oraz propozycje zmian w funkcjonowaniu firmy. Po złożeniu wniosku sąd analizuje go pod kątem formalnym oraz merytorycznym, a następnie podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub jego oddaleniu.

Plan restrukturyzacyjny i jego realizacja

Kluczowym elementem postępowania restrukturyzacyjnego jest plan restrukturyzacyjny, który przedstawia propozycje zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Plan taki może obejmować m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej firmy, redukcję kosztów, sprzedaż części majątku czy restrukturyzację długu. Po zatwierdzeniu planu przez sąd oraz uzyskaniu zgody wierzycieli, przedsiębiorstwo przystępuje do jego realizacji. W trakcie tego procesu nadzorca sądowy kontroluje działania firmy oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem planu restrukturyzacyjnego.