Artykuł sponsorowany

Kiedy wykonuje się przeciski pod drogami?

Kiedy wykonuje się przeciski pod drogami?

Przeciski pod drogami to jedna z najbardziej efektywnych metod realizacji prac infrastrukturalnych, które mają na celu uniknięcie naruszenia istniejących obiektów. Technologia ta pozwala na szybkie i bezpieczne wykonanie przecisków pod drogami, co jest szczególnie ważne w przypadku inwestycji związanych z rozbudową sieci komunikacyjnych czy energetycznych. W Polsce metoda ta jest stosowana coraz częściej, zarówno przez państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa.

Zalety stosowania przecisków pod drogami

Stosowanie technologii przecisków pod drogami niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala na uniknięcie konieczności wykonywania prac ziemnych, co wiąże się z mniejszym wpływem na środowisko oraz niższymi kosztami realizacji inwestycji. Prace te są mniej uciążliwe dla mieszkańców i użytkowników dróg, ponieważ nie powodują zamknięcia ruchu czy utrudnień w komunikacji. Metoda ta jest szybsza w porównaniu do tradycyjnych metod budowy, co skraca czas realizacji inwestycji. Technologia przecisków pozwala na zachowanie ciągłości istniejących instalacji, co jest szczególnie ważne w przypadku sieci wodociągowych czy energetycznych. 

Technika wykonania przecisków

Wykonanie przecisku pod drogą polega na wprowadzeniu rury lub innego elementu infrastruktury pod istniejącym obiektem bez konieczności jego rozbiórki czy przebudowy. Prace te są realizowane za pomocą specjalistycznych maszyn, takich jak przeciskarki czy mikrotunelingowe. W zależności od warunków gruntowych oraz rodzaju obiektu, pod którym ma zostać wykonany przecisk, stosuje się różne metody. Najpopularniejsze z nich to przeciski grawitacyjne, hydrauliczne czy sterowane. Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gruntu, głębokość przecisku czy wymagania dotyczące precyzji wykonania.

Przykłady zastosowania przecisków w Polsce

W Polsce technologia przecisków pod drogami jest wykorzystywana zarówno przy budowie nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejących obiektów. Przykładem może być realizacja rurociągu gazowego w województwie śląskim, gdzie przeciski były stosowane do pokonania licznych przeszkód terenowych, takich jak rzeki czy autostrady. Innym przykładem jest budowa sieci wodociągowej na terenie Warszawy, gdzie przeciski pozwoliły na uniknięcie wykonywania prac ziemnych w rejonach o dużym natężeniu ruchu.